Ekitapokyanusu.com ne bu web sitesi üzerinde bulunan, bu site üzerinden dağıtılan ya da bağlantı yapılan, indirilen ya da bu web sitesi üzerinde bulunan herhangi bir hizmetten erişilen herhangi bir bilgi, içerik ya da reklamın doğruluğu ya da güvenilirliğini, ne de buradaki hizmetlerle bağlantılı olarak bir reklam ya da diğer herhangi bir bilgi ya da bir sunuşun neticesinde tarafımızdan teşhir edilen, satın alınan ya da edinilen herhangi bir ürünün, bilginin ya da diğer materyallerinin kalitesini temsil ya da teyit eder. Bu vesile ile herhangi bir materyale duyulan güvenin kendi sorumluluğunuzda olduğunu kabul etmiş oluyorsunuz.

Ekitapokyanusu.com, kendi takdir yetkisinde ve herhangi bir yükümlülük olmaksızın, hizmet ya da materyallerin herhangi bir kısmında iyileştirme yapma ya da hizmet ya da materyallerin herhangi bir kısmındaki herhangi bir hatayı düzeltme ya da eksikliğini giderme hakkını saklı tutar.

Hizmet ve materyaller ekitapokyanusu.com tarafından olduğu gibi sağlanır ve ekitapokyanusu.com açıkça, hizmet ya da herhangi bir materyal ve ürün ile ilgili olarak, sınırlama olmadan, belirli bir amaç için ticarete elverişlilik ve sağlamlık garantisi dahil olmak üzere belli ya da dolaylı tüm garantileri reddeder.

Hiçbir durumda ekitapokyanusu.com, hizmet, materyal ve ürünler ile ilgili olarak, herhangi bir doğrudan, dolaylı, tesadüfi, cezai ya da meydana gelen herhangi bir türde hasardan sorumlu tutulamaz.

Ekitapokyanusu.com başkalarının haklarına (fikri mülkiyet hakları da dahil olmak üzere) saygı duyar ve kullanıcılarından da aynı saygıyı duymalarını bekler. Ekitapokyanusu.com, uygun koşullarda ve kendi takdirine bağlı olarak, başkalarının bu haklarını çiğneyen ya da ihlal eden kullanıcıların hesaplarını kapatabilir.